Ngikhalela izinkomo zami (I am crying for my lobola cows, 2000)

Oil pastel on paper 45 x 63 cm