Modimogadi wa nong

Modimogadi wa nong

Mixed media 29.5 x 52 cm